Política de Privacitat

Última actualització: 02/DES/2020

EFAPE, SL (en endavant Ratafies.cat) es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per Ratafies.cat, implica l’acceptació per EL CLIENT de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. Ratafies.cat no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

Informació sobre el tractament de dades (Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018)

Responsable del tractament

EFAPE, SL (Ratafies.cat)
NIF: B17389990
C/Garbí 51, B-1,  17185  Vilobí d’Onyar
Email: info@ratafies.cat

Finalitat del tractamentOferir i gestionar la venda de productes  i realizació d’activitats relacionades amb el món de la ratafia.
Legitimació

Consentiment obtingut de l’interessat.
Execució del contracte de serveis.

DestinatarisLes dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
Drets de les personesEls interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.
Termini de conservació de les dadesMentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.
ReclamacióEls interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.
Informació addicionalPot consultar la informació addicional i detallada a continuació a les “Qüestions sobre privacitat”.

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: EFAPE, SL (Ratafies.cat)
NIF: B17389990
Adreça: C/Garbí 51, B-1,  17185  Vilobí d’Onyar
Email: info@ratafies.cat

Quines dades tractem?

Les categories de dades que  podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu
 • Dades de contacte
 • Adreces postals o electròniques
 • Imatge

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

No tractem dades de menors d’edat

El nostre lloc web no es dirigeix a menors de 18 anys. En aquest sentit, queda prohibida l’entrada i registre als menors de 18 anys. En acceptar la present política de privacitat EL CLIENT declara i garanteix que és major de 18 anys. Si EL CLIENT és menor d’edat, no ha de facilitar cap dada. Ratafia.cat no recopila dades de caràcter personal de cap persona menor d’edat, ni promociona el consum de begudes alcohòliques a persones que no tinguin l’edat legal per comprar-les. Si tenim constància que un menor d’edat ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a cancel·lar aquestes dades personals dels nostres fitxers. Els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a Ratafia.cat per bloquejar el compte d’accés dels menors al seu càrrec que s’haguessin registrat falsejant la seva identitat.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar la venda de productes i realizació d’activitats relacionades amb el món de la ratafia.
 • En el cas que es posi en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web, les tractarem per gestionar la seva consulta.
 • Si ens dóna el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres ofertes i productes.
 • En el cas que participi en promocions o sortejos, tractarem les seves dades per a donar a conèixer el nom, i si escau, la imatge del guanyador.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i  després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. No obstant això, les dades dels guanyadors de promocions o sortejos sí que es comunicaran mitjançant la web i les nostres xarxes socials per fer difusió de les nostres activitats.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui,  a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que és major d’edat i que les dades personals facilitades són certes, i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment de EL CLIENT.

EL CLIENT pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, avaluació i valoració regulars.

Drets d’imatge en promocions o sortejos

La participació en les nostres promocions o sortejos comporta que el guanyador/a autoritza a ratafies.cat, a difondre el seu nom i cognoms, i si és el cas, a difondre la seva imatge, en qualsevol activitat publicitària i/o promocional que estigui relacionada amb aquesta promoció o sorteig, per qualsevol mitjà de comunicació, incloent la web www.ratafies.cat i les seves xarxes socials, sense que aquesta difusió atorguin al guanyador/a cap dret a rebre alguna remuneració o benefici, més enllà del premi obtingut.

Apunta't a la llista d'espera T'informarem quan el producte torni a tenir estoc. Si us plau, deixa la teva adreça de correu electrònic a continuació.